Story

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ   อาจารย์เสาวพรรณ ปาละสุวรรณ อาจารย์สังกัดโรงเรียนการเรือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง   ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร   ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8(20)/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาได้รับรางวัลจากการแข่งขันครีเอทเมนูอาหารไทยจากซอสโคชูจังเกาหลี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฐา บางแสง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ชั้นปีที่ปี 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันครีเอทเมนูอาหารไทยจากซอสโคชูจังเกาหลี ด้วยเมนู “ยำทวาย” ใช้ซอสโคชูจังผสมน้ำยำทวาย เพื่อเป็นเมนูสำหรับคนรักสุขภาพ โดยได้รับรางวัลเป็น เครื่องกรองน้ำ มูลค่า 30,000 บาท การแข่งขันในครั้งนี้ มี อ.นันทพร รุจิขจร เป็นที่ปรึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรีย์พร ธัญญะกิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF)  

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์สุภาวดี นาคบรรพ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตา ฟู่เผ่า และคณะ สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฐิตา ฟู่เผ่า และคณะสาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัยโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตรชื่อ แป้งที่มีส่วนผสมสารประกอบเชิงซ้อน เลขที่อนุสิทธิบัตรไลโคปีนจากพืชเลขที่อนุสิทธิบัตร 17557  จุดเด่นของการประดิษฐ์แป้งเค้กที่มีการเติมอนุภาคกักเก็บสารอาหารของสารไลโคปืนที่ทำการสังเคราะห์ในระดับโมเลกุลผลิตภัณฑ์แป้งที่ได้จะประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูงที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์สูงกว่าแป้งที่มีการเติมไลโคปืนจากผลไม้และผักถึง 3 เท่า นอกจากนั้นแป้งที่ได้ยังสามารถละลายน้ำได้ และมีความคงตัวต่อสภาพแวดล้อม

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วราภรณ์ วิทยาภรณ์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ผู้ประดิษฐ์ที่ได้รับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อ ซอสผัดไทสำเร็จรูป เลขที่อนุสิทธิบัตร เลขที่อนุสิทธิบัตร 17789  จุดเด่นของการประดิษฐ์ ซอสผัดไทยสำเร็จรูป ที่ใช้ส่วนผสมของน้ำมัน เมล็ดชาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทดแทนน้ำมันพืช ปราศจากไขมันทรานส์ มีปริมาณกรดไขมันไม่อิ่ม ตัวสูง ซึ่งช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิด LDL และ เพิ่มคอเลสเตอรอลชนิด HDL ให้แก่ร่างกายเสริม ฟักข้าวผงเพื่อให้สีของซอสมีความสม่ำเสมอและ มีประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระ

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมเทพธิดาปลาร้าพาแซ่บ

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพล กำโชคพานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลแซ่บ จากเมนูหุบเขาน้อยท่ามกลางทุ่งดอกไม้ป่า พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากการเข้าร่วมกิจกรรมเทพธิดาปลาร้า…พาแซ่บ การประชันเมนูแซ่บที่มีปลาร้าเป็นส่วนประกอบ จัดโดย ละครเทพธิดาปลาร้า ร่วมกับรายการแซ่บพาซ่าส์ ช่อง 3 ณ อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลแซ่บ​ จากเมนูปลาร้าฟูยำมะม่วงแซ่บ

อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลแซ่บ​ จากเมนูปลาร้าฟูยำมะม่วงแซ่บ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากการเข้าร่วมกิจกรรมเทพธิดาปลาร้าพาแซ่บ การประชันเมนูแซ่บที่มีปลาร้าเป็นส่วนประกอบ จัดโดย ละครเทพธิดาปลาร้า ร่วมกับรายการพาแซ่บพาซ่าส์ ช่อง 3 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า​ 100​ ทีม ณ อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โดยในทีมประกอบด้วย นางสาวบุญสิตา เจริญพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายสหรัฐ ทินวงศ์ปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. คว้ารางวัลรองจากการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020

นางสาวบุญสิตา เจริญพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายสหรัฐ ทินวงศ์ปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020 การรังสรรค์เมนูจากวัตุถดิบบังคับ จากผลิตภัณฑ์นมและชีสแคลิฟอร์เนีย จัดโดย คณะกรรมการที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นมแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Milk Advisory Board) ร่วมกับ สำนักงานทูตเกษตร สถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

1 2 3