Story

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมเทพธิดาปลาร้าพาแซ่บ

ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพล กำโชคพานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับรางวัลแซ่บ จากเมนูหุบเขาน้อยท่ามกลางทุ่งดอกไม้ป่า พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากการเข้าร่วมกิจกรรมเทพธิดาปลาร้า…พาแซ่บ การประชันเมนูแซ่บที่มีปลาร้าเป็นส่วนประกอบ จัดโดย ละครเทพธิดาปลาร้า ร่วมกับรายการแซ่บพาซ่าส์ ช่อง 3 ณ อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลแซ่บ​ จากเมนูปลาร้าฟูยำมะม่วงแซ่บ

อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัลแซ่บ​ จากเมนูปลาร้าฟูยำมะม่วงแซ่บ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จากการเข้าร่วมกิจกรรมเทพธิดาปลาร้าพาแซ่บ การประชันเมนูแซ่บที่มีปลาร้าเป็นส่วนประกอบ จัดโดย ละครเทพธิดาปลาร้า ร่วมกับรายการพาแซ่บพาซ่าส์ ช่อง 3 โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า​ 100​ ทีม ณ อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โดยในทีมประกอบด้วย นางสาวบุญสิตา เจริญพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายสหรัฐ ทินวงศ์ปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  

นักศึกษาโรงเรียนการเรือน มสด. คว้ารางวัลรองจากการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020

นางสาวบุญสิตา เจริญพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายสหรัฐ ทินวงศ์ปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020 การรังสรรค์เมนูจากวัตุถดิบบังคับ จากผลิตภัณฑ์นมและชีสแคลิฟอร์เนีย จัดโดย คณะกรรมการที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นมแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Milk Advisory Board) ร่วมกับ สำนักงานทูตเกษตร สถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดกระทง ในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัย สวนดุสิต เข้าร่วมการประกวดกระทง เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และประเภทสวยงาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลชมเชย เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ เป็นผู้ให้คำปรึกษา และนำทีมนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563

การแข่งขันแบตคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

การแข่งขันแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (DSAT) มีนักศึกษาโรงเรียนการเรือนได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้ – นายสมพล วิบูลย์ศิริกุล นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ – นางสาว นภาพร ฐิติกุล นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาหูหนวก ม.สวนดุสิต คว้า 11 ทอง 7 เงิน 4 ทองแดง ในการแข่งขันกรีฑาคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาหูหนวก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สร้างผลงาน 11 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง      ดังรายชื่อต่อไปนี้ สาขาหลักสูตร คหกรรมศาสตร์ นางสาวสุนิษา หัสดิน (น้องเตย) ชั้นปีที่ 2 นายทิวัตถ์ อักษร (น้องออม) ชั้นปีที่ 2  นางสาวสุรีรัตน์ แสงอาวุธ (น้องนุ่ม) ชั้นปีที่ 3 นางสาวยุภาพร เจือมา (น้องนุ่มนิ่ม) ศิษย์เก่า การแข่งขันกรีฑาคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ สนามฟุตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทย 2 จัดโดย สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.สายบังอร ปานพรม สังกัดโรงเรียนการเรือน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ภัทราทิพย์ รอดสำราญ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผศ.

โรงเรียนการเรือน ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ภัทราทิพย์ รอดสำราญ สังกัดโรงเรียนการเรือน มสด. ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ” สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

แข่งขัน WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) ประจำปี 2563

ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนพัฒน์ แสงรุ่งเรือง  คณบดีโรงเรียนการเรือน แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในกิจกรรม WICC 2020 (Wandee International Culinary Competition) ประจำปี 2563 ได้แก่ นางสาว ณัฐกมลณิกา เกยแก้ว นางสาวชนาธินาถ เกษมพันธ์ นายศุภณัฐ ขันคำหมุด แข่งขันรายการ East Meets West (Team of 3) ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Top Score  นายพิมพ์พิฆเนตร์ อุปแก้ว แข่งขันรายการ Asia Modern Cuisine ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  นายอัครพล กำโชคพานิช แข่งขันรายการ Asia Modern Cuisine ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นายโชติวิทย์ ประนมพนธ์ แข่งขันรายการ Fruit and Vegetable Carving ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  […]

1 2